Общинска избирателна комисия Брезник


РЕШЕНИЕ
№ 71-МИ
Брезник, 09.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на печатния образец на бланки – чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ на кандидатите за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. и одобряване на тиража им, утвърждаване на предпечатния образец на табло със списък на кандидатските листи по партии, коалиции и местни коалиции за участие в общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

         На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение на ЦИК № 607-МИ от 14.08.2019 г. и Решение № 1055-МИ от 11.09.2019 г. на ЦИК, ОИК- Брезник

 

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА печатния образец на бланки – чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ на кандидатите за общински съветници за всяка кандидатска листа в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно приложение към Решение № 1055 от 11.09.2019 г. на ЦИК, които са неразделна част от настоящото решение.
 2. УТВЪРЖДАВА тиража на бланките – чернови за отчитане на предпочитания /преференции/ на кандидатите за общински съветници за всяка кандидатска листа в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. по 2 броя за всяка СИК.
 3. УТВЪРЖДАВА печатния образец на табло със списък на кандидатските листи по партии, коалиции и местни коалиции за общински съветници  за всяка кандидатска листа в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., което е неразделна част от настоящото решение.
 4. УТВЪРЖДАВА тиража на табло със списък на кандидатските листи по партии, коалиции и местни коалиции на кандидатите за общински съветници  за всяка кандидатска листа в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.– 50 броя.

Същите са неразделна част от протокола и решението на ОИК-Брезник.

Решението може да бъде обжалвано чрез ОИК-Брезник, пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петя Николаева Петрова

Секретар: Десислава Михайлова Александрова

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:28 часа

Календар

Решения

 • № 94-МИ / 04.11.2019

  относно: Съхранение, архивиране на изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 • № 93-МИ / 01.11.2019

  относно: Поправка на явна техническа грешка в решения № 90-МИ/28.10.2019 г., № 91-МИ/28.10.2019 г. и 92-МИ/ 28.10.2019 г. на ОИК-Брезник

 • № 92-МИ / 28.10.2019

  относно: Избиране на общински съветници в община Брезник, област Перник.

всички решения