Общинска избирателна комисия Брезник


РЕШЕНИЕ
№ 37-МИ
Брезник, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите кмет на кметства

Постъпило е заявление от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Геров, чрез пълномощник Иван Методиев Тинков за регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства. Заявлението е заведено под № 27 от 18.09.2023 г. в 13:11 ч. в Регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Заявление  - Приложение №32-МИ;

- Пълномощно от представляващия партията;

- Удостоверение за регистрация от ЦИК с Решение №2363-МИ от 12.09.23 г.;

- Споразумение за сформиране на коалиция.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218 - МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, ОИК-Брезник

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на кметства на община Брезник на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за  кмет на кметства ще се изписва „КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Светлана Кирилова Петкова

Секретар: Гинка Симова Мирчева-Теофилова

* Публикувано на 18.09.2023 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 53-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Граждани за общината“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 52-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Алтернативата на гражданите“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 51-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Продължаваме промяната-Демократична България“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения