16.09.2023

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в ОИК-БРЕЗНИК

Приемането на документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., считано от 19.09.2023 г. до 17:00 ч. на 26.09.2023 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК-Брезник дава незабавно указания и срок за отстраняването им.  Същите следва да бъдат отстранени, съгласно указания срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26.09.2023 г.

За регистрация на кандидатите следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, документи;

 

09.09.2023

Работно време на ОИК - Брезник, приемно време за граждани и организации.

ОИК - Брезник се помещава и работи в сградата Общински съвет - Брезник, находяща се на адрес: гр. Брезник, площад "9-ти септември № 1.

Работното  време е всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.,като при необходимост се удължава до вземане на съответните решения и извършване на необходимите действия.

Приемното време за граждани и организации е всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 ч.

09.09.2023

Регистрация на инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в ОИК-Брезник

Приемането на  документи  за регистрация на  инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., но не по-късно от 17:00 ч. на 18.09.2023 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК-Брезник дава указания за отстраняването им и същите следва да бъдат отстранени в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.09.2023 г.

1. За регистрация на инициативните комитети следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, документи;

2. За регистрация на партии и коалиции следва да бъдат представени изискуемите, съгласно т. III от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, документи;

3. За регистрация на местни коалиции следва да бъдат представени изискуемите, съгласно т. IV от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, документи;

още съобщения

Календар

Решения

  • № 53-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Граждани за общината“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 52-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Алтернативата на гражданите“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 51-МИ / 25.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Продължаваме промяната-Демократична България“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения