Общинска избирателна комисия Брезник


РЕШЕНИЕ
№ 39-МИ
Брезник, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатура на независим кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет (Приложение № 42-МИ) за издигане на Георги Стоилчев Георгиев за независим кандидат за общински съветник. Заявлението е подадено от Елица Георгиева Тодорова, представляваща ИК и е вписано в Регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове под № 3 от 18.09.2023 г. Към заявлението са приложени изискуемите документи по чл. 153, ал. 4 от ИК, както следва:

 1. Решение за създаване на Инициативен комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в Инициативния комитет – 3 бр.;
 3. Декларации съгласно Приложение № 44-МИ, подписани от всеки член на Инициативния комитет – 3 бр.;
 4. Имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
 5. Удостоверение за банкова сметка.

На основание на чл. 85, ал., във връзка с чл.87, ал.1, т.13 от ИК, Решение № 2121 -МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, ОИК – Брезник

РЕШИ:

 1. Регистрира Инициативен комитет за издигане на Георги Стоилчев Георгиев за независим кандидат за общински съветник.
 2. На регистрирания Инициативен комитет се издава удостоверение - Приложение № 50-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Светлана Кирилова Петкова

Секретар: Гинка Симова Мирчева-Теофилова

* Публикувано на 18.09.2023 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 53-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Граждани за общината“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 52-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Алтернативата на гражданите“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 51-МИ / 25.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за кмет на кметство, предложен от КП „Продължаваме промяната-Демократична България“ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения