Общинска избирателна комисия Брезник


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Брезник, 11.09.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единни номера на избирателни секции на територията на Община Брезник, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал.1 т. 3 и във връзка с чл. 8, ал. 8  от ИК, Решение № 1969-МИ от 08.08.2023 на ЦИК и Заповед № РД_2 - 707/04.09.2023 г. на кмета на община Брезник, ОИК-Брезник,

РЕШИ:

 1. Формира единните номера на секционните избирателни секции при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., като номерът на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС XXX, където:

АА е номер 14 – номер на област Перник;

ВВ е номер 08 – номер на община Брезник, съгласно ЕКАТТЕ;

СС е номер 00 *поради липса на райониране;

ХХХ  е номерът на секция. 

 1. Утвърждава единните номера на избирателни секции на територията на Община Брезник при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Приложение №1

на секцията

Място  и адрес

на комисията

Обхват на секцията

140800001

 

Гр. Брезник

 

СОУ "Васил Левски"

Гр. Брезник, ул.”Ангел Коцелянов” №9

 

Населено място – гр. Брезник

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ

009 , 011 , 013 , 015 , 017 , 019 ,

021 , 023 , 025 , 027 , 029 , 029А ,

031 , 032 , 033 , 035 , 036 , 037 ,

038 , 039 , 040 , 041 , 042 , 043 ,

044 , 045 , 046 , 048 , 050 , 052 ,

054 , 056 , 058 , 060

УЛ.ВЕЛИН ВАКЛИНОВ

004 , 006 , 008 , 010 , 015 , 016 ,

017 , 018 , 019 , 020 , 021 , 022 ,

022А , 023 , 024 , 025

УЛ.ВЛАДО ЗАХАРИЕВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 ,

007 , 008 , 009 , 010 , 012 , 013 ,

015 , 016 , 017 , 018 , 019 , 020 ,

021 , 022 , 024 , 026 , 028

УЛ.ВИДРИЦА

001 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 ,

008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 ,

014 , 016

УЛ.ГЕОРГИ ИВ.БУНДЖУЛОВ

007 , 009 , 011 , 013

УЛ.ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 ,

007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 ,

013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 ,

019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 023А ,

024 , 025 , 026

УЛ.ГРЕБЕН

005 , 007 , 009 , 010 , 012 , 014 ,

015 , 016 , 017 , 018 , 020 , 020А ,

022 , 024 , 026 , 028 , 030

УЛ.ГРАОВО

008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 ,

013 , 014 , 015 , 016 , 018 , 019 ,

020 , 021 , 022

УЛ.ИГЛИКА

001 , 002 , 004 , 006 , 006А , 007 ,

008 , 009 , 010 , 011 , 012 , 013 ,

014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 ,

021 , 022 , 023 , 025 , 026 , 028 ,

030 , 030А , 032 , 032А , 034

УЛ.ЯНЕ САНДАНСКИ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

УЛ.МАКАРЕНКО

002 , 004 , 006 , 008 , 010 , 012 ,

014 , 016 , 018 , 020 , 022 , 024

УЛ.НЕКРИТ КУЗМАНОВ

001 , 003

УЛ.НЕДЕЛКО САВОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 005А ,

006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 ,

012 , 013 , 014 , 014А , 016 , 017

УЛ.НЕСТОР ПЕТРОВ

004 , 005 , 007 , 009 , 010 , 011 ,

012 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 ,

019 , 022 , 024 , 026

УЛ.ПЪРВИ МАЙ

002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 007А ,

008 , 010

УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

002 , 004

УЛ.СТРОИТЕЛ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 ,

013 , 015

УЛ.ЯРОВЕЦ

002 , 004 , 006 , 008 , 010

УЛ.ЛЮБАШ

004 , 006 , 008 , 010 , 012

УЛ.ТРЪН

015 , 015А , 015Б

140800002

 

Гр. Брезник

 

Бивша  П Г С СН.Вапцаров

Гр. Брезник, Ул.”Андрей Михайлов” №75

Населено място: гр. Брезник

 

Пътна артерия

Номер и подномер, вход

УЛ.АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ

005А , 005А А , 005А Б , 005А В ,

005А Г , 005А Д , 008 , 008А ,

010 , 012 , 014

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ

001 , 002 , 003 , 005 , 007 , 013 ,

015

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ

05

УЛ.БОРИС КАЛЕВ

003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 ,

010 , 012 , 015 , 016 , 018 , 019 ,

020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 026

УЛ.БЪРДО

001 , 002 , 004

УЛ.БОГДАН МИТОВ

002 , 004

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

001 , 003 , 005 , 008 , 009

УЛ.ВЕЛИН ВАКЛИНОВ

001 , 003 , 003А , 005 , 007 , 011

УЛ.ГЕОРГИ ИВ.БУНДЖУЛОВ

006 , 006 А , 015 , 016 , 017 , 018 ,

019 , 020 , 021 , 023 , 025 , 029 ,

030 , 031 , 031 А , 031 Б , 031 В ,

032 , 034 , 036 , 038 , 041 , 042 ,

044 , 046 , 048 , 052 , 056 , 058 ,

058А , 060 , 066 , 066 А , 066 Б

УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ

003 , 005

УЛ.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

001 , 002 , 002А , 003 , 004 , 005 ,

006 , 008

УЛ.ЕНЧО НИКОЛОВ

003 , 004 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.ЖЕЛЕЗНА ВОДА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 ,

008

УЛ.ЗЕЛЕНИЩЕ

001

УЛ.ЛАЗАР ЛУМБАРОВ

00

 , 003 , 005

УЛ.МАРИН АСЕНОВ

001 , 003 , 004 , 005

УЛ.СТОЯН МИЛЕНКОВ

002 , 004 , 006

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

002

УЛ.ЦВЕТА ЛУМБАРОВА

001 А , 001 Б , 002 А , 002 Б ,

003 А , 003 Б , 004 А , 004 Б ,

005 , 007 , 008 , 009 , 010 , 012 ,

014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 018А ,

018Б , 020 , 022 , 023 , 024 , 025 ,

026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 033 ,

034 , 036 , 038 , 040 , 041 , 042 ,

043 , 043А , 044 , 046 , 048 , 049 ,

050 , 051 , 052 , 053 , 054 , 055 ,

056 , 057 , 058 , 060 , 062 , 064 ,

066 , 068 , 070 , 072 , 074 , 076 ,

078 , 084

УЛ.ЧОРНИ

011 , 012 , 014 , 016 , 017 , 018 ,

019 , 020 , 021 , 021А , 022 , 024 ,

026

УЛ.ЧУРЯК

001 , 003

КВ.ВАРОШ

003 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 ,

014 , 016 , 018 , 021 , 022 , 023 ,

024 , 026 , 028 , 029 , 031 , 034 ,

036 , 038 , 040 , 042 , 043 , 045

УЛ.АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

070 А , 070 Б , 071 , 073 , 084 ,

086 , 088 , 090

УЛ.ЙОРДАН МИЛЕВ

010

140800003

 

Гр. Брезник

 

Бивш  ДНА

Гр. Брезник

ул. „9-ти септември” №1

 

Населено място:

с. Бабица, с.Арзан, с. Гоз, с. Долни Романци и

 

гр.Брезник :

 

Пътна артерия                Номер и подномер, вход

УЛ.АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ

034 , 038 , 040 , 042 , 043 , 044 , 045 ,

046 , 047 , 048 , 049

УЛ.АРЗАНСКА

002

УЛ.АНДРЕЙ ЖДАНОВ

002 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 , 015

УЛ.БОРИС АНТОВ

002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 ,

012 , 014

УЛ.БОРОВА ГОРА

001 , 002 , 004 , 005 , 008

УЛ.БРЕЗА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 ,007 ,

009 , 013

УЛ.ВЛАДО РАДОСЛАВОВ

001 , 002 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 А 010 Б , 011 , 012 , 012 А , 012 Б , 013 , 015 , 017 , 018 , 019 , 020 ,021 , 023 , 024 , 025 , 026 , 027 , 028 , 030 , 032 , 034 , 036 , 038 , 040 , 042 , 044

УЛ.ВОИН

004

УЛ.ГОЗДОВСКА

002 , 004 , 006 , 014 , 016 , 018 ,020 , 024

УЛ.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

010 , 012 , 014 , 018 , 020 , 022 , 024 , 026

УЛ.КРУМ САВОВ

001 , 005 , 007 , 009 , 010 , 012 , 014 , 016 ,

018 , 020

УЛ.КРИВИКОЛНИК

001 , 003 , 005 , 009 , 011 , 013

УЛ.КОМСОМОЛЕЦ

003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 009 , 010 , 011 , 012 ,

013 , 015 , 016 , 017 , 021 , 023 , 025 , 027

УЛ.МАЛА РЕКА

006 , 008 , 009 , 011 , 013 , 016 , 017 , 018 , 019 ,

020 , 021 , 022 , 028

УЛ.НОВ ЖИВОТ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 , 011 ,

012

УЛ.ОКТОМВРИ

020 , 033 , 045 , 047

УЛ.ПЧЕЛА

001

УЛ.ПЕТРОВ КАМЪК

004 , 008

УЛ.РАЗЦВЕТ

001 , 001 А , 001А , 002 , 003 , 004 , 007 ,

009

УЛ.СЛАВЕЙ

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 008 , 010 , 011 ,

013

УЛ.СТОЯН МИЛЕНКОВ

001 , 003 , 005 , 007

УЛ.СИНЧЕЦ

003

УЛ.СЛИВНИЦА

002 , 004 , 006 , 010 , 012 , 018 , 020

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ

001

УЛ.ЦВЕТА ЛУМБАРОВА

059 , 061 , 082 , 086

УЛ.ЧАЙКА

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 007 , 008 , 010

УЛ.ШЕЙНОВО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 , 009 ,

010 , 011 , 013 , 014 , 015 , 016 , 017 , 018 , 019 ,

020 , 021

УЛ.ШИПКА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 008 , 010 , 013 ,

014 , 015 , 016 , 017 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 ,

024 , 025 , 027 , 029 , 031 , 033 , 035 , 037 , 039 ,

041

УЛ.ЯСНА ПОЛЯНА

001 , 002 , 003 , 005 , 006 , 007 , 009 , 010 , 012 ,

013 , 016 , 018 , 020 , 024 , 026 , 030 , 032

УЛ.АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ

077 , 077 А , 077 Б , 079 , 091 , 092 , 093 ,

095 ,

096 , 098 , 100 , 101 , 101А , 102 , 103 ,

106Б , 108

УЛ.ЛОГАТОР

004 , 008 , 012 , 014 , 020

УЛ.КЛИСУРА

014

УЛ.ПЕТИ КОНЕН ПОЛК

003

УЛ.КАПИТАН КИСОВ

001

УЛ.ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

001 , 011

140800004

 

Гр. Брезник

 

ЧиталищеПросвещение

площад ”9-ти септември №1”

Населено място - гр.Брезник 

 

Пътна артерия                             Номер и подномер, вход

 

УЛ.АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ

011 , 013 , 015 , 017 , 021 , 022 , 023 ,

024 , 025 , 026 , 028 , 030 , 030А , 031 ,

033 , 041

УЛ.АСЕН АЛЕКСОВ

002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 , 008 ,

009 , 010 , 012 , 014

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ

008 , 012 , 014 , 016 , 020 , 022 , 024 ,

026 , 028 , 030

УЛ.БОРИС АНТОВ

009 , 011 , 013 , 015 , 016 , 017 , 018 А ,

 018 Б , 019 , 021 , 023 , 025 , 029 , 031 ,

033 , 035

УЛ.ВЛАДО РАДОСЛАВОВ

031 , 033

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

007 , 010 , 010А , 012 , 013 , 014 , 015 ,

016 , 017 , 018

УЛ.ГЛЕДАН

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 ,

008 , 010

УЛ.ГЕОРГИ ИВ.БУНДЖУЛОВ

047 , 049 , 051 , 055 , 057 , 057А , 059 ,

065 , 069 , 069 А , 069 Б

УЛ.ГРЕБЕН

001 , 002 , 003 , 004 , 006 , 008

УЛ.ГРАОВО

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007

УЛ.ДИМИТЪР ХРАНОВ

003 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009

УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ

008

УЛ.Д-Р ЙОРДАН СТЕФАНОВ

004 , 005 , 005 А , 005 Б , 006 , 007 , 009 ,

011 , 012 , 013 , 016 , 018 , 024 , 026

УЛ.ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

009 , 011 , 013 , 015А , 019 , 029 , 030 ,

031 , 032 , 034 , 035 , 036 , 037 , 038 ,

039 , 040 , 041 , 042 , 043 , 044 , 046 ,

048 , 050 , 052 , 053 , 054 , 057 , 059 ,

060 , 061 , 062 , 063 , 064 , 065 , 066 ,

067 , 068 , 070

УЛ.ЕФТИМ СТОЯНОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 007 , 009

УЛ.ЕВСТАТИ НИКОЛОВ

002 , 004 , 005 , 007 , 008 , 009 , 013 , 017

УЛ.ЗОРА

001 , 002 , 004

УЛ.ИВАН ТИМОФЕЕВ

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011 , 013 ,

015 , 017 , 019 , 021 , 023 , 025 , 027 ,

029 , 029А , 031 , 037 , 041 , 043 , 045

УЛ.ИВАН ВАЗОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 007 ,

008 , 009 , 010 , 011 , 013

УЛ.КРУМ САВОВ

002 , 004 , 006 , 008

УЛ.МОГИЛИЦА

001 , 004 , 005 , 005А , 006 , 007 , 007А ,

007Б , 008 , 009 , 010 , 011 , 011А , 012 ,

013 , 013А , 014 , 015 , 015А , 016 , 017 ,

018 , 019 , 020 , 021 , 022 , 023 , 024 , 025 ,

026 , 027 , 028 , 029 , 030 , 031 , 032 , 034 ,

036

УЛ.ОКТОМВРИ

001 , 001 А , 002 , 003 , 004 , 004 А , 005 ,

006 , 007 , 008 , 008А , 010 , 011 , 012 ,

013 , 014 , 014А , 015 , 017 , 018 А , 018 Б ,

019 , 023 , 025 , 027 , 029 , 031 , 037

УЛ.ПРОЛЕТАРСКА

001 , 003 , 005 , 007 , 009 , 011

УЛ.РОСИЦА

001 , 002 , 003 , 004

УЛ.РАДОСЛАВ ГРИГОРОВ

001 , 002 , 003 , 004 , 006

УЛ.СЛАВЯНСКА

001 , 002 , 003 , 004 , 005 , 006 , 008 , 010 , 012

УЛ.СТАДИОН

002 , 004 , 004 А , 006 , 008 , 010 , 010 А

140800007

Гр. Брезник

 

ДСХ-Брезник“ ЕООД 

гр.Брезник Ул.”Гоздовска”№1

 

Настанени лица в Дом за възрастни хора на ул.”Гоздовска”, №1

 

140800008

С. Красава

Сградата на кметството            с.Красава

с.Красава, с.Озърновци, с. Брусник;

с. Горни Романци, с.Завала и с.Ярославци

140800009

С. Гърло

Сградата на кметството       с.Гърло

с. Гърло; с. Муртинци; с.Билинци ;

с. Видрица

140800010

С. Ребро

Сградата на кметството              с.Ребро

с. Ребро

140800011

С. Брезнишки

Извор

Сградата на кметството

с. Бр. Извор

 с. Бр. Извор ; с. Кривонос

140800012

С. Садовик

Сградата на кметството с.Садовик

 с.Садовик

140800013

 С. Конска

 

Сградата на кметството с.Конска

с. Конска

 

140800014

С. Режанци

 

Сградата на кметството с.Режанци

 

 с.Режанци

 

140800015

 С. Бегуновци

 

Читалище с.Бегуновци

с. Бегуновци

 

140800016

 С. Банище

 

Сградата на кметството с.Банище

 с. Банище, с. Ръжавец

 

140800017

 С. Станьовци

 

Сградата на кметството с.Станьовци

с. Станьовци;  с. Душинци

 

140800018

Подвижна

СИК 

                                               

Читалище „Просвещение”

площад

”9-ти септември” №1

гр.Брезник

 

Хора с увреждания, подали заявление за гласуване с ПСИК.

 

140800019

С. Долна

Секирна

Сградата на  кмеството

с. Д. Секирна

 с. Долна Секирна ,  с. Горна  Секирна;

 

140800020

С. Кошарево

 

Кметството

с. Кошарево

 

 с. Кошарево

 

140800021

С. Гигинци

 

Читалище

с. Гигинци

Голям  салон

 с. Гигинци

 

140800022

С.Непразненци

 

Сградата на кметството с.Непразненци

 с. Непразненци

 

140800023

 С. Ноевци

 

Читалище

С. Ноевци

1-ви етаж

Бивша  сладкарница

 с. Ноевци

 

140800024

 С. Велковци

Читалището с.Велковци

 с.Велковци

140800025

 С. Сопица

Сградата на

Кметството

с.Сопица

с. Сопица

140800026

 С. Слаковци

 

Читалище с.Слаковци

Бивша детска  градина-1-ви  етаж

с.Слаковци                                                                       

 

Председател: Светлана Кирилова Петкова

Секретар: Гинка Симова Мирчева-Теофилова

* Публикувано на 11.09.2023 в 16:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 117-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОШАРЕВО

 • № 116-МИ / 04.11.2023

  относно: Неправилно попълване на протоколите и отчитане на изборните резултати в СИК № 140800012.

 • № 115-МИ / 04.11.2023

  относно: Закриване на подвижна секционна избирателна комисия с № 140800018 в община Брезник

всички решения