Заседания

Заседание от дата 01.11.2015 от 08:00 часа.

Решения

№ 205-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Бегуновци

№ 204-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Слаковци

№ 203-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Ноевци

№ 202-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство Кошарево

№ 201-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Разлеждане на постъпила жалба от Мариана Савова Стефанова от с.Слаковци ,общ.Брезник кандидат за кмет на с.Слаковци.

№ 200-МИ / 01.11.2015

ОТНОСНО : Подадена жалба от г-жа Виолета Иванова Младенова – координатор на ПП ГЕРБ община Брезник.

Календар

Решения

  • № 210-МИ / 23.08.2019

    относно: прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващ в листата за общински съветници в мандат 2015-2019 г. от БСП

  • № 209-МИ / 16.11.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на избран следващ в листата за общински съветници в мандат 2015-2019год. от ПП „ГЕРБ”.

  • № 208-МИ / 12.11.2015

    относно: Постъпило уведомление от Председателя на Общински съвет гр. Брезник – Виолета Младенова за прекратяване на пълномощията на общински съветник в мандат 2015-2019год. от ПП „ГЕРБ”

всички решения